Danh sách trúng thưởng

Đón hè sôi động - Rinh ngay tài lộc
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
1 01/04/2018 - 29/06/2018 Chung cuộc - 01 chuyến du lịch Maldives RL84125704xxxx2500116 84125704xxxx
2 01/04/2018 - 30/04/2018 Giải tháng - Iphone X 256GB RL84123354xxxx1400035 84123354xxxx
3 01/04/2018 - 30/04/2018 Giải thẻ cào 500K RL8494238xxxx1700530 8494238xxxx
4 01/05/2018 - 30/05/2018 Giải tháng - Iphone X 256GB RL84123960xxxx2100021 84123960xxxx
5 01/05/2018 - 30/05/2018 Giải thẻ cào 500K RL8491586xxxx1800061 8491586xxxx
6 31/05/2018 - 29/06/2018 Giải tháng - Iphone X 256GB RL8494779xxxx2500083 8494779xxxx
7 01/05/2018 - 30/05/2018 Giải thẻ cào 500K RL8494835xxxx2600155 8494835xxxx
8 30/06/2018 - 31/07/2018 30 triệu đồng tiền mặt RL84129313xxxx2600105 84129313xxxx
9 30/06/2018 - 31/07/2018 Giải thẻ cào 500K RL84125467xxxx2800022 84125467xxxx

Xuân sang lộc về
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
0 01/01/2018 - 31/03/2018 Chung cuộc - 01 lượng vàng SJC Rồng Vàng RL8494223xxxx1200266 8494223xxxx
1 01/01/2018 - 30/01/2018 Giải tháng - 1 lượng SJC Rồng Vàng RL84123932xxxx0200037 84123932xxxx
2 01/01/2018 - 30/01/2018 Giải thẻ cào 500K RL84125413xxxx0400724 84125413xxxx
3 31/01/2018 - 01/03/2018 Giải tháng - Iphone X 64GB RL849469xxxx60500112 8494693xxxx
4 31/01/2018 - 01/03/2018 Giải thẻ cào 500K RL8494121xxxx0600105 8494121xxxx
5 02/03/2018 - 31/03/2018 Giải tháng - Iphone X 64GB RL84127935xxxx1400021 84127935xxxx
6 02/03/2018 - 31/03/2018 Giải thẻ cào 500K RL8491735xxxx1300449 8491735xxxx

Lộc vàng - Vina
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
1 04/10/2017 - 31/12/2017 Chung cuộc 50 triệu đồng tiền mặt RL84125812xxxx4900033 84125812xxxx
2 04/10/2017 - 02/11/2017 01 cây vàng SJC 9999 RL8491242xxxx4300046 8491242xxxx
3 04/10/2017 - 02/11/2017 Thẻ nạp Vinaphone 500.000đ RL8494779xxxx4300029 8494779xxxx
4 03/11/2017 - 02/12/2017 01 lượng SJC Rồng Vàng RL8491227xxxx4400046 8491227xxxx
5 03/11/2017 - 02/12/2017 Thẻ nạp Vinaphone 500.000đ RL84124832xxxx4600299 84124832xxxx
6 03/12/2017 - 31/12/2017 01 lượng SJC Rồng Vàng RL84123282xxxx4900034 84123282xxxx
7 03/12/2017 - 31/12/2017 Thẻ nạp Vinaphone 500.000đ RL84123764xxxx5201046 84123764xxxx

Nạp thẻ nhanh tay - Rinh ngay lộc vàng
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
1 06/07/2017 - 03/10/2017 Chung cuộc 50 triệu đồng tiền mặt RL84123354xxxx3600080 84123354xxxx
2 06/07/2017 - 04/08/2017 01 cây vàng SJC 9999 RL84129333xxxx3000077 84129333xxxx
3 06/07/2017 - 04/08/2017 Thẻ nạp Vinaphone 500.000đ RL84129807xxxx3000005 84129807xxxx
4 05/08/2017 - 03/09/2017 01 cây vàng SJC 9999 RL8494536xxxx3500432 8494536xxxx
5 05/08/2017 - 03/09/2017 Thẻ nạp Vinaphone 500.000đ RL8491941xxxx500580 8491941xxxx
6 04/09/2017 - 03/10/2017 01 cây vàng SJC 9999 RL84123826xxxx3600019 84123826xxxx
7 04/09/2017 - 03/10/2017 Thẻ nạp Vinaphone 500.000đ RL8491867xxxx3800009 8491867xxxx

Rinh lộc vàng
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
07/04/2017 - 05/07/2017 Giải chung cuộc RL8494861xxxx1700211 8494861xxxx
1 07/04/2017 - 06/05/2017 iPhone 7 plus 256GB RL8494201xxxx1500062 8494201xxxx
2 07/04/2017 - 06/05/2017 5 triệu đồng tiền mặt RL8494891xxxx1500083 8494891xxxx
3 07/04/2017 - 06/05/2017 Thẻ cào 500 nghìn RL8494292xxxx1500682 8494292xxxx
4 07/05/2016 - 05/06/2017 iPhone 7 plus 256GB RL8494836xxxx2100205 8494836xxxx
5 07/05/2016 - 05/06/2017 5 triệu đồng tiền mặt RL8494492xxxx2000067 8494492xxxx
6 07/05/2016 - 05/06/2017 Thẻ cào 500 nghìn RL8494873xxxx2100511 8494873xxxx
7 06/06/2017 - 05/07/2017 iPhone 7 plus 256GB RL8412360xxxx32600266 84123609xxxx

Rinh ngay lộc vàng - Rộn ràng World Cup
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
30/06/2018 - 27/09/2018 01 chuyến DL Santorini RL8491561xxxx2800374 8491561xxxx
1 30/06/2018 - 31/07/2018 30 triệu đồng tiền mặt RL84129313xxxx2600105 84129313xxxx
2 30/06/2018 - 31/07/2018 Thẻ cào 500 nghìn RL84125467xxxx2800022 84125467xxxx
3 01/08/2018 - 31/08/2018 30 triệu đồng tiền mặt RL8494786xxxx3300190 8494786xxxx
4 01/08/2018 - 31/08/2018 Thẻ cào 500 nghìn RL84123654xxxx320084 84123654xxxx
5 01/09/2018 - 27/09/2018 30 triệu đồng tiền mặt RL8482601xxxx3700103 8482601xxxx
6 01/09/2018 - 27/09/2018 Thẻ cào 500 nghìn RL8491463xxxx3700039 8491463xxxx

Thần tài vina
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
28/09/2018 - 31/12/2018 01 chuyến DL Nga 9 ngày 8 đêm RL8485670xxxx4800019 8485670xxxx
1 28/09/2018 - 31/10/2018 30 triệu đồng tiền mặt RL8483836xxxx4000057 8483836xxxx
2 28/09/2018 - 31/10/2018 Thẻ cào 500 nghìn RL8485785xxxx4200103 8485785xxxx
3 01/11/2018 - 30/11/2018 30 triệu đồng tiền mặt RL8494228xxxx4600024 8494228xxxx
4 01/11/2018 - 30/11/2018 Thẻ cào 500 nghìn RL8488883xxxx4500152 8488883xxxx
5 01/12/2018 - 31/12/2018 30 triệu đồng tiền mặt RL8484805xxxx5000107 8484805xxxx
4 01/12/2018 - 31/12/2018 Thẻ cào 500 nghìn RL8491944xxxx5100264 8491944xxxx

Thẻ Cào May Mắn
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
01/01/2019 - 31/03/2019 50 triệu đồng tiền mặt RL8494314xxxx0601921 8494314xxxx
1 01/01/2019 - 31/01/2019 iPhone XS MAX 512GB RL8494314xxxx0100301 8494314xxxx
2 01/01/2019 - 31/01/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8491182xxxx0300109 8491182xxxx
3 01/02/2019 - 28/02/2019 iPhone XS MAX 512GB RL8482521xxxx0601021 8482521xxxx
4 01/02/2019 - 28/02/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8483970xxxx0800150 8483970xxxx
5 01/03/2019 - 31/03/2019 iPhone XS MAX 512GB RL8483270xxxx1100137 8483270xxxx
6 01/03/2019 - 31/03/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8485666xxxx1300305 8485666xxxx
Thần tài gõ cửa
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
01/04/2019 - 31/12/2019 1 xe máy Liberty 125 ABS RL8476387xxxx4710864 8476387xxxx
1 01/04/2019 - 30/04/2019 30 triệu tiền mặt RL8494502xxxx1400084 8494502xxxx
2 01/04/2019 - 30/04/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8485898xxxx1600109 8485898xxxx
3 01/05/2019 - 31/05/2019 30 triệu tiền mặt RL8485455xxxx1800107 8485455xxxx
4 01/05/2019 - 31/05/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8494333xxxx2000271 8494333xxxx
5 01/06/2019 - 30/06/2019 30 triệu tiền mặt RL8483621xxxx2600387 8483621xxxx
6 01/06/2019 - 30/06/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8483671xxxx2500150 8483671xxxx
7 01/07/2019 - 31/07/2019 01 chuyến DL Dubai RL8481689xxxx2800296 8481689xxxx
8 01/07/2019 - 31/07/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8491595xxxx2700083 8491595xxxx
9 01/08/2019 - 31/08/2019 01 chuyến DL Dubai RL8494311xxxx3500409 8494311xxxx
10 01/08/2019 - 31/08/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8491738xxxx3400019 8491738xxxx
11 01/09/2019 - 30/09/2019 01 chuyến DL Dubai RL8485205xxxx3700381 8485205xxxx
12 01/09/2019 - 30/09/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8481321xxxx3500033 8481321xxxx
13 01/10/2019 - 31/10/2019 01 TV Smart Samsung RL8494747xxxx4402034 8494747xxxx
14 01/10/2019 - 31/10/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8488662xxxx4000007 8488662xxxx
15 01/11/2019 - 30/11/2019 01 TV Smart Samsung RL8494680xxxx4701834 8494680xxxx
16 01/11/2019 - 30/11/2019 Thẻ cào 500 nghìn RL8481795xxxx4500365 8481795xxxx
17 01/12/2019 - 31/12/2019 01 TV Smart Samsung RL8482664xxxx5201734 8482664xxxx
18 01/12/2019 - 31/12/2019/td> Thẻ cào 500 nghìn RL8484447xxxx5000301 8484447xxxx
Tết ngàn vận may - rinh nay lộc vàng
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
01/01/2020 - 30/03/2020 01 cây vàng SJC 9999 RL8494311xxxx0300384 8494311xxxx
1 01/01/2020 - 31/01/2020 01 điện thoại iphone 11 pro max RL8483993xxxx0400934 8483993xxxx
2 01/01/2020 - 31/01/2020 Thẻ cào 500 nghìn RL8494506xxxx0100096 8494506xxxx
3 01/02/2020 - 29/02/2020 01 điện thoại iphone 11 pro max RL8491395xxxx0700841 8491395xxxx
4 01/02/2020 - 29/02/2020 Thẻ cào 500 nghìn RL8485249xxxx0600249 8485249xxxx
5 01/03/2020 - 30/30/2020 01 điện thoại iphone 11 pro max RL8494607xxxx1000075 8494607xxxx
6 01/03/2020 - 30/30/2020 Thẻ cào 500 nghìn RL8494453xxxx1200109 8494453xxxx